Νέα της βιομηχανίας

Εισαγωγή στα αυτοματοποιημένα συστήματα παραγωγής

2019-10-30
Τα αυτοματοποιημένα συστήματα παραγωγής αναφέρονται στη διαδικασία επεξεργασίας πρώτων υλών σε ανταλλακτικά ή στη συναρμολόγηση ανταλλακτικών σε προϊόντα με μικρή χειροκίνητη ή έμμεση παρέμβαση και αυτοματοποίηση της διαδικασίας διαχείρισης και της διαδικασίας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Η διαδικασία διαχείρισης περιλαμβάνει σχεδιασμό βελτιστοποίησης προϊόντων. προετοιμασία προγράμματος και παραγωγή διαδικασιών · οργάνωση και συντονισμός εξοπλισμού · σχεδιασμός και διανομή υλικών · περιβαλλοντικής παρακολούθησης. Η διαδικασία περιλαμβάνει φόρτωση, εκφόρτωση, αποθήκευση και μεταφορά του τεμαχίου εργασίας. συναρμολόγηση, ρύθμιση, μεταφορά και αντικατάσταση του εργαλείου. κοπή, αφαίρεση τσιπ, καθαρισμός και μέτρηση του τεμαχίου εργασίας. μεταφορά του τσιπ, καθαρισμός του υγρού κοπής κ.λπ.
Tel:+86-18025323787E-θώρακας:[email protected]